Klinička kemija
Klinička-kemija
Mikrobiologija
Mikrobiologija
Patohistologija i citologija
Patohistologija
Transfuzijska medicina – imunologija
Transfuzijska-medicina-–-imunologija
Molekularna dijagnostika
molekularna
Kontrola kvalitete u medicinskom laboratoriju
kontrola
Intrahospitalne infekcije
Intrahospitalne-infekcije
POCT
POCT
Studentska sekcija
studenski_sektor