5. KONGRES STRUKOVNOG RAZREDA ZA MEDICINSKO-LABORATORIJSKU DJELATNOST se održava:

HOTEL OSIJEK
Adresa: Šamačka 4, 31000, Osijek

VRIJEME ODRŽAVANJA

04.-07.06.2020.